NSK W3201C-10PYK1-C5Z2BB nsk沈阳 滚珠丝杠   产品参数

NSK W3201C-10PYK1-C5Z2BB nsk沈阳 滚珠丝杠

尺寸 单位:mm

NSK W3201C-10PYK1-C5Z2BB nsk沈阳 滚珠丝杠此型号部分数据来源于NSK W1511WS-2PG-C5Z20 内蒙古nsk开合模丝杠现货供应